Да излекуваме старите рани (Синята икономика)

Това е втората подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

Мината трябва да бъде разглеждана като намеса в Земята, сравнима с хирургическа операция в човешкото тяло. Дори и да смятаме операцията за нужна, пак трябва да превържем раната, за да оздравее. През последните два века, минодобивът оставя след себе си трагично наследство. Появата на по-добро оборудване и нови знания означава, че е необходимо въвеждането на по-устойчиви и щадящи природата практики.

Икономическата криза изисква намаляване на разходите на всяко ниво. Осъзнавайки ограниченията на това да продължат да работят както до сега, мениджърите трябва да потърсят нови начини да намалят разходите си. Ако преобразуваме тези ключови бизнес принципи, ако променим мисленето си, бихме открили приложими технологии и енергоспестяващи решения, които ще намалят разходите и едновременно с това ще заздравят паричния поток. Новостите могат да донесат нови приходи и да създадат социален капитал, който ще подкрепи местните общности, дори и след изчерпването на рудите. Ако можем да спестим повече, да създадем повече приходи, да поправим щетите върху природата и да създадем по-висока стойност, като влагаме по-малко, всеки ще спечели. Всичко, от което се нуждаем, е нестандартно мислене.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.