Как да поправим миналите грешки 2 (Синята икономика)

Това е първата подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

(Втора част)

Представете си най-богатите концентрации на злато, разположени под огромни водни резервоари върху основа от доломит. При разходи за електроенергия от порядъка на 1,5 милиона долара на ден, вода и въздух трябва да бъдат изпомпвани в шахтите, за да осигурят на работниците поносима работна среда. Сега ще научите и че въздухът, който излиза от шахтите, изпуска приблизително 100 000 тона метан на година. С проправянето на нови минни галерии, количеството може и да се удвои и това да продължи няколко десетилетия. Освен щетите, които нанася на атмосферата, метанът е и рисков фактор за възникване на експлозии. Ето защо машините и инструментите, използвани в минодобива, са скъпи – те се правят от мед, титан или берилий, защото тези метали не дават искри.

Минодобивът е свързан с високи рискове за здравето и трудови злополуки. Йоханесбург вероятно е единственият голям индустриален град, който не е разположен в близост до река или морско крайбрежие. Той е изграден около мините. Изпомпването на подводните води и отклоняването на река в 30-километров водопровод отнемат водата от местните земеделци. Това, което някога е било зеленчуковата градина на мегаполиса Йоханесбург, днес е пустиня, насечена от шахти и планини от отпадъци. Наличната вода има съмнителни нива на замърсяване, които ще направят земята негодна за земеделие в продължение на поне едно поколение, ако не и повече. Всеки вид фермерство, особено животновъдството, не е препоръчително.

Геолози и биолози научават все повече за начините, по които токсините се просмукват във водата, въздуха и почвата. Широколистните растения натрупват токсини в тъканите си. Това създава рискове за здравето, особено облъчване и заразяване на животните, които ги използват за храна. Поради липсата на подробни проучвания и данни от наблюдения, статистиката е неясна. Нито мениджърите, нито правителството може да състави цялостна картина или да разбере напълно този сложен процес.

Тази екологична и социална реалност не е единствената причина, поради която минодобивът е подложен на натиск. Макар цената на златото на световния пазар никога да не е била по-висока, разходите също никога не са били толкова големи. И за да станат нещата още по-зле, електропреносната мрежа на Южна Африка никога не е била така натоварена. Така повишаващата се цена на електроенергията за изпомпване на въздух и вода се обостря и от несигурното електроснабдяване. Това принуждава минодобивните компании да инвестират огромни суми в резервни дизелови генератори, за да гарантират безопасността на работниците под земята и да им осигурят поносими условия, като охлаждат хоризонтални галерии на дълбочина няколко хиляди метра. В същото време е нужна и енергия за пренасянето на рудата от 3500м. под земята на повърхността, където тя се обработва. При липса на достатъчно електричество, мините са принудени да прекъснат работа един или два дни в седмицата.

Подробен списък на вредното влияние на минодобива неизменно ще включва и баластрата от обработката на рудите, която се натрупва на високи могили върху порестата почва, наситените с уран облаци прах, издигащи се от земята, запустиняването на земите, причинено от непрекъснатото използване на вода, дупките в земята, причинени от същия процес и натрупването на уран във водоизточниците и почвата. Не бихме могли да изключим от списъка и социалните щети, свързани с общежитията на работниците – истински развъдник на ХИВ и други болести, предавани по полов път. След едно посещение на дълбоките мини и след като видите реалността от първа ръка, ще е лесно да се отчаяте от свидетелствата за социална и екологична разруха, които са навсякъде около вас. Но за да намерим решения, се нуждаем от позитивна настройка, творческо учене и решителни действия. В Южна Африка истината и помирението вече са преодолели огромни трудности. Пътят напред не се състои в търсенето на вина, а в признаване на недостатъците и създаване на нов бизнес модел, който може едновременно да задоволи акционерите и да подобри местните условия.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.