Метод за улавяне на метан (Синята икономика)

Това е третата подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

Количеството метан, отделяно от една минна галерия, се равнява на енергийния еквивалент на поне 30 мегавата електроенергия. Към момента метанът се изпомпва от мините в атмосферата, защото погрешно се смята, че не съществува технология, която да го улавя при концентрация под 0,2 процента. Ако този „отпадък” можеше да бъде уловен, той би могъл да генерира електричество, което мината в противен случай трябва да закупува на цена от 18 цента или повече на киловатчас. Патентованият достъп до този даден ни от природата газ може да замени голяма част от електричеството, доставяно от Еском, подложеният на огромен натиск национален доставчик на електроенергия за Южна Африка. Макар почти целият метан от мините да се губи в атмосферата, подписалите протокола от Киото могат да бъдат компенсирани с въглеродни кредити за улавянето на метана или дори само за изгарянето му в близост до източника.

Метанът е близо 21 пъти по-вреден от CO2 и въглеродните кредити се изразяват в CO2 еквивалент. Като такива, тези кредити могат да генерират 10 милиона долара за четири години с много малки вложения и значително подобряване на условията на труд на миньорите. Периодът на възвращаемост е по-малко от година. Очевидно протоколите за борба с климатичните промени не винаги вредят на конкурентното Ви предимство.
Въглеродните кредити могат да бъдат бърза добавка към крайната сума в баланса, която да наклони носещият минимални приходи минодобив към по-голяма рентабилност. В същото време ще допринесе и за социалната стабилност в региона и ще оправдае инвестициите в безопасност в рамките на отворен пазар. Но изгарянето на метан за получаване на въглеродни кредити в страна, изправена пред постоянни прекъсвания на електричеството, изглежда като анахронизъм, който едва докосва върха на огромния потенциал, криещ се под повърхността. Мините могат да предложат много повече на пазара на електричество.

Дори и при средна концентрация от само 0,1%, количеството метан, изпускано в атмосферата всяка година, се оценява на минимум три милиона тона. За всички мини около Йоханесбург, то може да достигне до шест милиона тона на мина за следващите 25 години. Настоящите технологии за пречистване на въздуха се нуждаят от концентрация над половин процент. Има мини, които отговарят на този критерий. Всъщност концентрацията на метан, излизащ от мините, често се поддържа на ниво под 0,5% чрез смесване на въздух с по-висока концентрация с такъв с по-ниска. Изобретателните инженери със сигурност биха излезли извън наложения пазарен стандарт, за да направят пречистването на въздуха ефективно и при много по-ниски концентрации на метан.

Въпреки съществуването на Механизма за чисто развитие за намаляване на въглеродните емисии, създаден от протокола от Киото за генериране на доплълнителен паричен поток за финансиране на подобни не дотам привлекателни инвестиции, комбинирана програма, използваща технологията на завихрянията, въздушни турбини, топлообменници и достъп до питейна вода, би осигурила достатъчно приходи за осъществяване на стратегията за пречистване на въздуха.

МЕГТЕК Системс АБ, шведски доставчик на системи за пречистване на въздуха, инсталира системи, които ефикасно се справят с метанови концентрации от 0,1% без да добавят енергия към окислителния процес. През 1983г. австралийската електроцентрала Уест Клиф Колиър конструира 1,2 мегаватова електроцентрала и по-голяма 12,5 мегаватова електроцентрала през 1985г., за да използва съдържанието на метан във вентилацията. В основата на технологията е система, способна ефикасно да окислява изключително ниски концентрации на метан, като обработва огромни количества въздух – комбинация, обичайна за вентилацията на мините. Важно е да се отчете, че концентрацията на метан е под един процент и проектът използва само една пета от общия въздушен обем на минната галерия. С производството на само шест мегавата електричество, електроцентралата намалява метановите емисии с еквивалента на 200 000 тона CO2 на година.

Този модел показва точно как природата работи с местни ресурси, събирайки всичко, което й е нужно за изпълнение на задачата. Дори и миниатюрни количества метан могат да бъдат използвани за нещо полезно. Ако гигантските мини около Йоханесбург започнат да използват технологията на МЕГТЕК или друга подобна за улавяне на метан, биха могли да изградят електроцентрала, генерираща 90 или 180 мегавата. Това е равностойно на 50% от енергийните им нужди в момента. Макар това да са само прогнози, те са достатъчно привлекателни, за да последват действия. Много мини биха могли да използват тази стратегия. Все някой ще види смисъл в улавяне на метана в замяна на въглеродни кредити, по-голяма печалба и спасение на планетата. Това е поредната възможност, чакаща да бъде уловена.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.