Наелектризиращи спестявания (Синята икономика)

Това е петата подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

Мините се нуждаят от огромно количество електроенергия за изпомпване на вода и въздух, охлаждане на галериите, производство на лед и транспортиране на рудата. Огромни електрогенератори са разположени в близост до всяка мина. Разумно е да разгледаме възможностите за намаляване на разходите за електроенергия. Може би това са идеалните условия за прилагане на математическия модел на Д. Харман, вдъхновен от наутилуса (вид морско мекотело), за повишаване с 20 до 30% на енергийната ефективност при вентилаторите или смесителите, както и при други съоръжения за пренос на вода и въздух. Вероятно има потенциал за използване на технологията на завихрянията на К. Халберг. Машините за производство на лед, необходим за сваляне на високите температури в минните галерии, трябва да се справят с вода, съдържаща много разтворени в нея въздушни частици.

Използването на основаната на гравитацията технология на завихрянията на Халберг за извличане на тези частици, със сигурност би намалило разходите за електроенергия с 10-15%. Последните проучвания обаче показват, че е възможно да се постигнат и икономии от цели 41%. Освен това, когато водата и въздухът трябва да се движат нагоре и надолу 4000 метра, има достатъчно възможности за прилагане на силата на гравитацията. Ако потърсим и други иновации, основани на технологии, адаптирани от природата, бихме могли да спестим още повече енергия и да намалим риска от експлозии, като използваме студена светлина, подобна на излъчваната от гъбите и калмарите вместо традиционните електрически крушки. В най-тъмните минни галерии светлината не трябва да зависи от електричество, генерирано от въглища, доставяно чрез електропреносната мрежа или от твърдото гориво на резервните генератори, ако може да се основава на прости химични реакции.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.