Силата на въздушните потоци (Синята икономика)

Това е шестата подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

Също както и водата, въздушните потоци са страничен продукт от основния бизнес на минодобивните компании, който лесно би могъл да донесе допълнителни приходи. Въздушните потоци, създадени от вакуума, излизат през минните шахти под високо налягане. Когато зашеметяващите 2800 кубични метра въздух биват изпускани в атмосферата всяка секунда, можем лесно да си представим как високоефективни вятърни електроцентрали, снабдени с устройство за намаляване на въздушното съпротивление като това при китовете, могат да уловят част от енергията. Изпомпването на свеж въздух, жизненонеобходим в дълбоките минни галерии, създава въздушен поток от отработен въздух и вакуумът, който се създава лесно може да поддържа постоянното движение на дузина турбини. В сравнение с цената на електроенергията, доставяна от националната електрическа компания на ЮАР, възвръщаемостта на вложенията в задвижвани от вятъра турбини на входа и изхода на шахтата, надвишава 50% от първоначалните разходи. Трудно е да оправдаем инвестиционните разходи в резервни дизелови генератори.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.