Добив на енергия от разликите в температурата и налягането (Синята икономика)

Това е седмата подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

Температурните разлики, създавани от различните дейности в мините, са друг потенциален източник на генериране на електроенергия. Те се получават от производството на лед, отработването на горещ въздух и транспортирането на рудите от земните недра. Могат да се превърнат в полезен източник на енергия просто чрез инсталиране на топлообменници на подходящите места. Досега технологията не е намерила приложение в мините с изключение на Mine Water Initiative. Тя стартира във въгледобивните мини в Холандия и Германия, които сега работят и като топлофикационни дружества на местно ниво. Отдавна са отминали дните, в които електроенергията в ЮАР беше евтина и субсидирана от държавата. Сега стремежът към енергийна ефективност е от първостепенно значение. Като имаме предвид, че нанотехнологиите ни позволяват да заредим мобилен телефон с температурна разлика от половин градус, представете си какво би станало с температурен диференциал от 2,2°C, наличен в мините. По подобен проект вече се работи в Европа, като се разчита на разлики от три до пет градуса. И още една тема за размисъл: на дълбочина от 4000 метра какъв метод може да бъде използван за превръщане на пиезоелектрическия потенциал в източник на електроенергия?

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.