Възстановяване на околната среда (Синята икономика)

Това е осмата подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

Убедителната логика на въглеродните кредити, рентабилността и възстановяването на околната среда са приложими към всички енергийни източници: вятърните генератори, топлообменниците и захранваните от метан генератори. Не можем да позволим да останат непроучени възможности, когато става въпрос за получаване на допълнителни приходи и намаляване на разходите.

Голд Фийлдс, корпоративен собственик на една от най-големите златни мини в Йоханесбург, притежава 175 000 акра земя. Тя е била придобита през годините от фермерите, които вече не можели да достигнат необходимата производителност, поради все по-малкото количество вода. На част от тази площ се отглеждат рози. Голяма част може да бъде използвана за производство на биодизел. ЮАР има политика, която дава на производителите на биодизел данъчни облекчения. Макар това да е похвално, също така и предизвиква учудване, защото е трудно да оправдаеш отглеждането на растения за производство на етанол, когато на тяхно място могат да бъдат засадени култури, осигуряващи храна за хора и животни. Страна, която трудно успява да изхрани децата си, трябва да има ясни приоритети. Ако земя, която може да роди храна, е използвана за производство на биодизел, това ще увеличи цените на хранителните продукти. Най-засегнати ще бъдат хората, живеещи на ръба на бедността. Тъй като има доказан риск от замърсяване с уран, не може всичката земя около мините да бъде използвана за производството на храна. Но пък на нея спокойно могат да се отглеждат рози, както и посеви, подходящи за производството на биодизел.

Ако за производството се използват 50 000 акра, в рамките на две до четири години, от тях ще бъдат добити 100 000 до 120 000 тона биогориво, в зависимост от избраните посеви. Също така, изискващите много вода бързорастящи дървесни видове като евкалипта и вид акация, могат да бъдат заменени с други растителни видове и дървета, които дават полезни масла и които с времето ще помогнат за въстановяване на подпочвените води. Кръговратът на веществата може да бъде продължен с отглеждането на гъби върху биомасата, която остава след извличането на маслата, при положение, че в тях не е регистрирано опасно ниво на замърсяване или радиация. Друга възможност е улавянето на метана, отделян от обработените растения. Нивото на безработица сред възрастните хора в общностите около мините (над 50%), може да бъде понижено значително. Въглеродните кредити сами по себе си ще са достатъчни за осигуряване на началните инвестиции за едно подобно начинание.

Превръщането на една мина в конкурентноспособно предприятие, което възстановява земеделската земя и биоразнообразието, произвежда биогорива, дава работни места на местните хора, генерира енергия, използвайки наличните ресурси и иновативни технологии и осигурява вода, както за продажба, така и за нуждите на местните, е бизнес, който би се възприел като „утвърдена марка“. Това не е скъпа PR инициатива, целяща да получи доверието и добрата воля на хората. То е по-скоро подход, който е част от ежедневната отговорност на мениджърите да увеличат паричния поток, като намалят разходите и повишат приходите. От гледна точка на управителите, социалният капитал, създаден в процеса на намаляване на разходите и създаването на приходите е само черешката на тортата. Подобен системен подход може да стане част от управленската култура и елемент от ефикасната употреба на суровините и генерирането на приходи.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.