Финансово инженерство (Синята икономика)

Това е единадесета подглава от главата „Истинско злато: оздравяващи мини и платформи“ от Синята икономика.

Не е нужен финансов стратег, за да превърне тези възможности в паричен поток, нито пък бизнес анализатор, за да разбере стойността на по-ниския бизнес риск и повишения социален капитал. Не се нуждаем от разбиране на множеството възможности. Имаме нужда от промяна в културата на управление. Вниманието, което днес е фокусирано само върху една основна дейност, трябва вместо това да се насочи към взаимовръзките отвъд ключовия бизнес. Тази промяна вероятно ще е и най-голямото предизвикателство. Златната мина ще продължи да си е златна мина, но множеството входящи ресурси и изходни продукти, които толкова лесно могат да бъдат отдадени на подизпълнители и вкарани във веригата на доставки, трябва да бъдат видени от гледна точка на допълнително намаляване на разходите, значително повишение на приходите, дългосрочна капиталова печалба, подобрена пазарна капитализация, намален бизнес риск поради повечето парични потоци и гъвкава компания, която е готова да рискува и да се обновява. Тези качества винаги са характеризирали пазарните лидери, които често биват възнаградени за своята предвидливост и визия.

И така пътят напред се основава на вече доказани технологии и на продължаващо финансово инженерство, прилагано към реалната и бъдеща стойност на всички активи. Убедителна обосновка, основана на наука и икономическа рентабилност, очаква решението на мениджърите и подкрепата на акционерите. Минодобивните компании в Русия, Китай, Африка, САЩ и Латинска Америка могат да покажат, че въпреки тежкото минало, има бъдеще, изпълнено с надежда и настояще, изпълнено с решимост.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.