Контрол на влажността на въздуха, вдъхновен от насекомите (Синята икономика)

Това е петата подглава от главата „Сгради, проектирани от потоци“ от Синята икономика.

Термитите са фермери. Те са усъвършенствали система, която включва пренасянето на биомаса по-дълбоко в почвата с цел отглеждане на гъби. В течение на милиони години те са се научили, че ако температурата и влажността не са точни, гъбите няма да се развъждат, дори когато им се предложи идеалната среда за растеж. В термитниците температурата е винаги 27°C, а влажността постоянно е 61%. Където и да живеят, в който и да е климат, термитите са се научили да контролират циркулацията на въздуха чрез строене на тунели и комини с различни цветове, ширина, дължина или височина.

Комините затоплят въздуха, който се издига като отходна пара от гнездото и създава вакуум. Топъл или студен, вливащият се външен въздух се прекарва през малките тунели под земята. Ако външният въздух е топъл и влажен, той се изстудява и влагата се отделя. Ако е студен и сух, той се затопля и поема влага. Това се основава на основните закони на физиката, които сме учили в училище. Термитите знаят точно колко високи трябва да са комините и колко дълги и дълбоко разположени трябва да са тунелите, за да поддържат винаги нужната температура и влажност, независимо от външните условия. Те са придобили тези умения в течение на милиони години без да се нуждаят от термостат, електроенергия или помпи.

Хората управляват вътрешната температура на жилища си от много по-малко време. Като вземем предвид малкия ни опит, едва започваме да разбираме математическите модели, нужни за построяването на сгради с предсказуеми и подходящи въздушни потоци. Тъй като не разполагаме с инструментите, които притежават термитите, ние сме избрали електричеството и изкопаемите горива като движеща сила, пренебрегвайки законите на физиката и тяхното чудесно и безупречно действие. Почти всички наши изобретения включват подвижни части, които в един физически свят рано или късно ще се развалят. Термитите строят техните издържливи приложения без подвижни части. Това е решение, което ние също можем да използваме.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.