Жив филтър (Синята икономика)

Това е шестата подглава от главата „Сгради, проектирани от потоци“ от Синята икономика.

Преминаването на въздуха в и извън сградите е прекрасно начало. Можем да проектираме и потоците вътре в сградата така, че напълно да изчистят и наситят с кислород въздуха. Спомнете си, че кислородът повишава алкалността. За да направим това, ние трябва да преминем отвъд физиката и да добием представа за биологията като цяло и по-конкретно за растенията и микроводораслите. Не е трудно да пресъздадем вътрешна среда, която да утаява праха и наелектризираните частици в почвата. Преди около две десетилетия, една малка компания, Леванде Филтър АБ, въведе тази концепция за въздушни филтри, вдъхновена от почистването на въздуха в космическите кораби.

Проф. Л. Тофелд е разработил растителна система от живи филтри и от 1998г. тя се инсталира по целия свят. Съвместно с архитект, тези системи са проектирани така, че въздушните потоци вътре в сградата прекарват вътрешния въздух през 150 различни растения, стратегически разположени близо до тавана. Тази логика произлиза от екологията на тропическите гори, които са не само източник на биоразнообразие и кислород, но и огромни въздушни филтри. В Амазонската джунгла частици прах, долитащи чак от Африка, могат да бъдат уловени от растителността на тропическата гора, да се утаят в почвата чрез дъждовете и да подхранят горния й слой. Растенията в един жив филтър са постоянно осветени от силно ефективни светодиодни лампи. На всеки 15 минути водна пара се пръсква върху листата. Тя се прецежда през осветените и влажни растения, пречиствайки въздуха, като сляга праха и дори токсините. Резултатът е забележим: въздухът е обогатен с кислород и приятно алкален.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.