Въздействието „Топлинен остров“ (Синята икономика)

Това е десетата подглава от главата „Сгради, проектирани от потоци“ от Синята икономика.

В непоносимите летни жеги в Ню Йорк или Бостън използването на климатици е в разцвета си. Горещият външен въздух се прекарва през охлаждащите системи и наситени с водни пари облаци обграждат сградите. Климатиците охлаждат въздуха в сградите. Топлият и влажен отработен въздух остава навън, правейки въздушните потоци около сградата, включително и тези, които отново ще бъдат поети от климатика, също толкова топли и влажни. И така енергията, необходима за охлаждане на горещ влажен въздух, става все повече. Поради малкото вятър, околността се превръща в същински тропически остров. През лятото, когато този ефект достигне връхната си точка, условията за развитие на бактерията легионела (отговорна за разпространението на легионерската болест) са просто идеални. Покачващите се температури правят наситения с бактерии биофилм все по-дебел, а от там се повишава и риска за здравето. Когато влезеш в дадена сграда през въртящите се врати, създадени специално, за да ограничат загубите на топъл или студен въздух, няма декомпресия, а следователно и движение на въздуха. Колкото повече хора влизат в тези почти херметично затворени сгради, толкова повече топлина остава вътре.

Всеки възрастен човек произвежда около 60 вата енергия на час. Енергията, използвана за стопляне или охлаждане, добавя топлина. Конферентна зала с 1000 присъстващи може да произведе 60 кВ/ч енергия, а тази топлина изисква пропорционално повече охлаждане. Проектираната от А. Найкуист спортна зала в училището Лагаберг в Швеция използва гениален подход. Когато разгорещената публика на някое ученическо спортно събитие излъчва топлина, естествените въздушни потоци всъщност вкарват по-хладния външен въздух вътре. Дизайнът му показва, че колкото повече хора влизат вътре, толкова по-силни стават и теченията, което поддържа въздуха вътре свеж и приятен. Това е системен дизайн, който работи!

Дизайнът на сградите понякога поставя неочаквани проблеми. Решението е да постигнем много цели едновременно, намалявайки разходите, потреблението на енергия и риска за здравето. Целта на тази съвкупност от иновации, вдъхновени от екосистемите, е изграждането на едни по-здрави сгради, спестяващи енергия при по-ниски капиталови и режийни разходи.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.