Звуков поток (Синята икономика)

Това е eдинадесетата подглава от главата „Сгради, проектирани от потоци“ от Синята икономика.

Преди да се родим, сме били съставени предимно от вода. Звуците, които резонират в околоплодните води, със сигурност ни оказват влияние. Всъщност някои педиатри препоръчват на бременните жени да слушат класическа музика, григориански напеви или тибетски мелодии, защото според тях тези звуци подпомагат умственото развитие на детето. Проучванията на А. Лотервасер в областта на киматиката показват, че звуковите потоци, преминаващи по водна повърхност, приемат постоянна, а следователно и предвидима форма. Звукът е вълна; вълните създават налягане, а звуковите вълни имат различна честота. Лотервасер поставя капка вода върху метална повърхност и прилага източник на звук. Той наблюдава как звуковите вълни карат водата да вибрира и да се движи. Различните вълни с различни честоти създават различни модели на движение. Дадена честота винаги води до едно и също движение и форма на водната капка при постоянно повърхностно напрежение. Малки разлики в честотата водят до промени в сложните, но ритмични движения.

Всеки от нас знае от собствен опит, че приятните звуци са успокояващи, а неприятните от леко дразнещи до непоносими. Можем да си представим какво е да живееш близо до ромолящ поток или на морския бряг, в който се разбиват вълните. От друга страна, да живееш или работиш близо до магистрала или железопътна линия изисква условия, които правят възприемането на шума подсъзнателно, макар и все пак уморително.

Тъй като дори и сградите издават звуци, проучването на нови идеи за управление на потоците нежелани шумове, може да ни помогне да намерим начин да намалим вредното им влияние върху нас. Учените проучват как формата на бутилконосия делфин и китовете позволява на тези бозайници да превръщат налягането на водата и въздушните завихряния в енергия. По подобен начин можем да уловим енергията на звука с помощта на миниатюрни пиезоелектрически трансформатори, получавайки достатъчно електричество за захранване на малки, работещи с батерии устройства като мобилните телефони. Вместо просто да блокираме шума от трафика по магистралите, можем да намерим начин да го улавяме и да го превръщаме в електроенергия. Тези физически решения за подобряване на звуковия фон, могат да ни помогнат и да спестим енергия.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.