Училищата като класни стаи по устойчиво развитие (Синята икономика)

Това е четиринадесетата подглава от главата „Сгради, проектирани от потоци“ от Синята икономика.

Училищата са идеално опитно поле за изучаване на действието на потоците. Между първи и дванадесети клас децата прекарват около 20 000 часа в класните стаи. Това е смайващо количество време, което много хора смятат за неадекватно прекарано. Имайки предвид огромното вложение на време и търпение, които се изискват от децата, как е възможно икономията на средства да е решаващия фактор при проектирането на класните стаи? Не трябва ли основната цел да е изграждане на здравословна среда, насърчаваща ученето и участието? Съществуват много налични възможности за проектиране на училищни сгради, които са здравословни, с по-ниски разходи и използващи десетките научни открития. Те са промяна в начина ни на живот.

Условията за добро здраве не трябва да бъдат обект на изчисления с цел извличане на печалба или намаляване на разходите. Училищата са идеално място за прилагане на принципите на здравето и устойчивостта и за показването им в общественото пространство, където биха могли да допринесат за общото благо. Представете си училище, където над сто ключови концепции от физиката, биологията и химията са видимо и вградени в сградата и дейността му. Представете си връзките, които ще направят учениците, виждайки науката в действие. Децата и учителите им ще имат възможността да се запознаят с новостите и науката, върху която се основават те, защото всеки ден ще бъдат заобиколени от тях и ще могат да ги оценят. Самото училище ще се превърне в жива научна лаборатория. Да изживяваш това, което учиш, прави ученето лесно. Подобна училищна структура би насочила обществото по пътя на устойчивостта. Очевидните разлики между новата и старата технология ще вдъхновят много младежи да станат утрешните предприемачи и иноватори. Това е трамплинът, благодарение на който въображението се превръща в реалност.

В подобна сграда простото и прагматично съчетание на метеорологията с основните принципи на въздушните потоци, осигурява постоянна вътрешна температура и влажност, дори и при промяна на външните условия и налягане. Високо ефективно LED-осветление свети денонощно над стотици видове растения, автоматично поръсвани на всеки 15 минути с дъждовна вода, събирана от покрива. Нивата на прахови частици и други замърсители на въздуха, влизащи отвън или създавани вътре, се поддържат ниски от естествено създаваната мъгла, като по този начин се намаляват случаите на дихателни проблеми. Осветлението не съдържа живак, а кератин и е вдъхновено от бръмбара, създаващ бял цвят без химикали. Хелиращи бактерии помагат в рециклирането на изхвърлените метали. Вътрешните стени са изградени от стрити миди и запълнени с изсушени водорасли, осигурявайки практична, ефикасна, силно алкална, противогъбична, попиваща водата звукова бариера. Естествените въздушни потоци в сградата преминават над тези материали, поддържайки постоянна влажност и алкално pH. Прозорците позволяват преминаването на UV-лъчи с цел контрол на акарите в подовите настилки, които не съдържат химикали. Подовите настилки се свързват чрез въглеродни влакна с наноразмери с тънък слой светлочуствителни соларни клетки, прикрепени към прозорците и благодарение на полученото по този начин електричество поддържат пода достатъчно сух и с подходяща температура, контролирайки разпространението на акари.

Прилагането на подробен дизайн, основан на иновациите и технологиите, представени тук, ще изисква не овладяване на някоя от тях, а ясно разбиране на цялостната система, интегрирана с местната околна среда. Това е разликата между способността на екосистемите да се възстановяват и адаптират, и гениалността на отделните растителни или животински видове. Екосистемите просто не могат да бъдат сведени до набор от прости правила. Цялото е повече от сбора на отделните части.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.