Обединение на всички потоци (Синята икономика)

Това е шестнадесетата подглава от главата „Сгради, проектирани от потоци“ от Синята икономика.

Оценяването на начина, по който потоците от въздух, вода, светлина, енергия, звуци, хора и материя влияят върху физическото ни пространство, ни дава ново разбиране за това как да създадем структури, които преплитат и използват тези потоци. Това ни дава някои много практични идеи как да строим и обзавеждаме домовете, офисите и училищата, за да постигнем истинска функционалност, достъпност и красота.

Иновативните предприемачи ни показват, че не е задължително устойчивите сгради да са по-скъпи. Практическите приложения от света на науката, добре проучени и документирани, разкриват пред нас нови възможности, които ни насочват по пътя на устойчивостта. Архитекти, посветили работата си на дизайна на „зелени” сгради, имат способността да превърнат възможностите в реалност. Пазарното търсене и здравият разум ще помогнат на властите да преразгледат законите за строителство и да одобрят отраслови стандарти, които позволяват интегрирането на иновации, основани на научни доказателства. Когато цялото общество приеме тези иновации, ще можем да подкрепим здравето на семействата си, домовете си, работните си места и околната среда. Ще създадем отраслите на бъдещето, вдъхновени от гениалността на природата. Ние също можем да функционираме като екосистема, създавайки това, от което се нуждаем чрез това, с което разполагаме, превръщайки отпадъците в ресурси, приемайки приноса на всеки и участвайки в кръговрата на изобилието.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.