Да се откажеш от задънена улица (Синята икономика)

Това е първата подглава от главата „Кръговратът в Синята икономика“ от Синята икономика.

Предвидимостта ни заслепява за последиците от нашите действия. Придържането към ключовите компетенции и разчитането на праволинейни сметки и научни абстракции създава монополен икономически модел, който води до увеличаване на транспорта и енергията, нужни за достигане на клиента, очакващ продукта в края на веригата за доставки. Строгото управление на веригата на доставки и стратегията „точно-на-време” създава световна и взаимозависима икономика, която доставя повече и по-евтини продукти на потребителите. Свободната световна търговия се смята за двигател на растежа, средство, което прави по-голямата ефикасност достъпна за всички по света. Транспортирането с кораб на сладки, потопени в запазващи качествата им газове, изпращането със самолет на дълбоко-замразени бонбони или пълненето на танкери с портокалов сок може би не са нищо повече от прекаляване. Но тези методи никога няма да осигурят на следващото поколение храна и препитание. Безработицата и бедността ще са единственият дългосрочен резултат.

Обикновено сезонните храни ни дават микроелементите, от които се нуждаем в даден период от годината. Всяка есен с прибирането на реколтата, коренните жители на Америка, ядяли huitlacoche, подобна на трюфел гъба, растяща върху царевицата, за да подсилят имунната си система, приготвяйки се за зимата. Днес huitlacoche е деликатес, който може да бъде консумиран целогодишно, макар и полезният ефект от него да е само сезонен. Всъщност нашият апетит се възбужда и възпитава от маркетолозите и медиите, които формират културата ни.

Ако това е основата на маркетинга, изведена от аксиомата на Ф. Котлър, „Доставяй това, което потребителят желае”, може би трябва по-внимателно да помислим върху желанията си. Прекомерното търсене на продукти, които задоволяват нашите желания, но пренебрегват основните нужди, създава праволинейна цел, която се фокусира върху извоюване на по-голям дял от наличните приходи. Не можем да видим, че това е крехка система, движеща се по пътя на разрушението. Път, който води към свят, изпълнен с въглеродни емисии, липса на биоразнообразие, разхищение на невъзобновими ресурси и прекомерна зависимост от токсични химикали. Път без бъдеще.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.