Успех в Калифорния (Синята икономика)

Това е първата подглава от епилога „Осъществяване на една мечта“ от Синята икономика.

След икономическата криза през 2008г., фондацията ZERI предлага превръщането на утайките от кафе в гъби като бързо и практическо решение. Идеята е приета с ентусиазъм от М. Хасан, директор на Марийн сити къмюнити девелопмънт корпорейшън. Изявлението й е категорично. “Ще го направим!”, възкликва тя след като научава подробностите. „С безработица, достигаща 11% в Калифорния, трябва да създадем работни места, сега!”

Чидо Говеро и К. Ямарило презантират на конференцията на Американската кафейна асоциация през 2009г., на която ZERI получава годишната награда на асоциацията за устойчивост. В последствие те заминават за Сан Франциско, за да покажат как утайките от кафето могат да бъдат превърнати в идеална среда за отглеждане на гъби. Те пренасят знанията си в Марийн сити, градска зона между Саусалито и Мил Вали. Реакцията на г-жа М. Хасан е прочувствена „Рядко се появява подобна възможност за социално предприемачество, което осигурява творчески и смислен начин за приходи, да задоволява важна пазарна нужда и да научат един брилянтен метод за устойчиво производство.”

Чидо и Карменца помагат и на Н. Арора и А. Велез да засеят първите 230 килограма утайка от кафе със спори от гъби и да стартират Back To The Roots Ventures (БТТР). Това е тяхна предприемаческа инициатива, целяща получаване на приходи от устойчиви практики. „Ако тя действа в Зимбабве и Колумбия, където условията са изключително тежки, тогава със сигурност ще действа и тук”, заключава Арора, която се отказва от добре платена позиция, за да се присъедини към Велез. “Хубавото е, че утайката от кафето е обработена само с пара и вряща вода. Това означава, че субстратът е стерилизиран и така 80% от енергийните разходи за подготвяне на субстрата за отглеждане на гъби се елиминират”, обяснява Велез.

Суровият материал е безплатен, енергийните нужди са ниски, а търсенето е много високо. Всички тези фактори означават, че младите предприемачи могат да предложат евтини гъби на цена, по-ниска от обичайната за пазара и така да получат по-голям пазарен дял. Освен това кофеинът кара гъбите да растат по-бързо. Така се създава по-добър паричен поток и повече продукция в сравнение с другите производители на гъби. Субстратът, който остава след обиране на гъбите, е богат на протеини и служи за отличен тор, например за обществени паркове или храна за пилета, кози или дори бизони.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.