Сто вдъхновяващи предприемачества (Синята икономика)

Това е глава от Синята икономика.

Върви уверено към своите мечти. Живей живота, който желаеш.

Х. Торо

Първоначалният замисъл на този проект беше да намерим и насърчим най-добрите решения на природата, които могат да бъдат приложени за разрешаване на настоящите предизвикателства, свързани с икономиката и околната среда. При проучванията за тази книга, разгледахме възникващия бизнес модел и промените в икономическата система, до които може да доведе той. Промените в микроикономиката и новата макроикономическа реалност произлизат от стотици възможности. Този списък предлага на читателя кратко описание на част от най-важните примери, които показват какво е възможно. Въпреки че изборът беше труден, оценявайки капацитета на всяка новост да задоволи множество нужди с по-ниски вложения, успяхме да сведем списъка до сто идеи. Пропуски и грешки несъмнено има и се надяваме те да бъдат поправени в бъдещи издания.

Повечето от изброените хора са изследователи, учени и новатори, с които съм общувал лично. Много други хора също са участвали в наблюдението, откритието и приложението на новостите. Някои от приложенията са все още възможности. Други са успешно изпробвани и вече достигат пазара, радвайки се на устойчивост. Каня Ви да се присъедините към мен в поредица уебкасти. Всяка серия включва допълнително описание и информация за една от новостите, както и разглеждане на възможните й приложения.

Всяка от тези иновации е оценена от гледна точка на способността да създаде работни места. До днес 100 новости са създали близо 20 000 работни места. В световен мащаб, при разработване на стабилни проекти от предприемачи, през следващото десетилетие могат да бъдат създадени още 100 милиона нови работни места. Някои като кафето и коприната могат да окажат голямо влияние, докато други могат да донесат по-малко работни места, но повече устойчивост. Синята икономика позволява постепенна еволюция, включваща потенциала за достигане на нива на сътрудничество и принос, които ще са от полза за всички.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.