Кръговрат подобен на екосистемите (Синята икономика)

Това е първа част от главата „Сто вдъхновяващи предприемачества“ от Синята икономика.

Тази първа група иновации осъществява кръговрат на хранителни вещества и енергия, създавайки повече приходи, работни места и социален капитал от традиционния бизнес подход. Това са примери, които възпроизвеждат принципите на екосистемите, в които отпадъкът на един е храна или ресурс за друг. Те обединяват множество дейности, така че всеки допринася най-много според способностите си. От гледна точка на икономиката, този кръговрат означава, че редките и скъпи, но необходими материали и продукти стават изобилни и достъпни. Това ще се конкурира успешно с настоящата реалност, в която най-ниското качество често е единственото достъпно или налично. Може би най-големият принос, който Синята икономика може да даде, е да направи достъпно и изобилно това, което е най-нужно и желано. Подобни резултати изискват сътрудничество, визия, отдаденост и гъвкавост. Но това, което ще получим – пълна заетост, свободно достъпни общи блага и значителни социално-икономически ползи – ще направи цели общности силни и успешни.

В допълнение, описаните в тази първа част примери имат най-голям потенциал бързо да задоволят множество нужди, да донесат много ползи и да генерират парични потоци. Тези идеи са били изпробвани на различни места по света и са ясен показател за една нова тенденция. Те са вдъхновени от екосистемите, които осъществяват кръговрат на ресурси, хранителни вещества и енергия в един безкраен цикъл, подпомаган от действието на гравитацията и слънчевата енергия. Това със сигурност не са единствените примери. Макар да има много други, в това първо издание сме ограничили избора си до тези, които смятаме за най-спешни и с най-дългосрочен потенциал.

Броят на работните места, които могат да бъдат създадени, е впечатляващ. Дори и да сме преувеличили десет пъти, то влиянието си остава огромно. Всяко предприемачество ни показва един път на развитие, който не надхвърля възможностите на планетата. Илюстрира многообразието на подходите, които възпроизвеждат работата на екосистемите, ценят всеки принос и не пилеят нищо напразно. За всяко едно от предприемачествата тук заслужава да се напише цяла отделна книга.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.