Възстановяване на горите (Синята икономика – предприемачество 1)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Започвайки с 20 000 акра безплодна савана, страдала в продължение на 450 години от последствията от изсичането и изгарянето на горите с цел земеделие, П. Лугари превръща Лас Гавиотас във Вичада, Колумбия в богата и свежа тропическа гора. Започналата през 1984г., дългосрочната инициатива постига успех, използвайки симбиозата между карибския бор и микоризните гъби. Лас Гавиотас е оазис на мира, изпълнен с богато биоразнообразие от над 250 растителни вида, 90% от които произлизат от амазонските гори. Добивът на дървесни смоли, биогорива и вода носи приходи. Здравословното състояние на населението се подобрява, благодарение на физическата активност (транспорт с велосипеди) и всеки получава безплатна питейна вода. Осигуряването на подслон, здравеопазването, електроенергията, препитанието и продоволствената сигурност са благоприятно повлияни от развитието на Лас Гавиотас. Гавиотас осигурява поминък на 2000 души, чрез пряко и косвено създадени работни места. Ако подобен подход се приложи към останалите 15 милиона акра земя в подобно състояние в Колумбия, могат да бъдат създадени над един милион работни места. А ако се приложи към 200 милиона акра земя във Венецуела, Бразилия и Перу, може да се създадат 15 милиона работни места и да се неутрализира еквивалента на въглеродните емисии на Япония.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.