Почети ми

Проект „Почети ми“ започва преди близо две години с идеята да помогне на младежи в неравностойно положение, като ги запознае с интересни факти от света на науката и им даде достъп до допълнителна любопитна информация, която не влиза в учебните планове по съответните предмети. Той се осъществява от сдруженията „Българска наука“ и „Щастливо дете“, благодарение на финансиране по програма „Младежта в действие“.

Проектът е насочен най-вече към незрящи, а идеята е да се улесни достъпът им до информация, като тя се предостави под формата на звуков файл. До момента 47 доброволци са изчели и записали 47 статии в областите биология, медицина, история, астрономия и физика, а целта е във всяка категория да се съберат по 20 статии. Допълнително има записани и седем разказа на Йордан Йовков. Освен, че могат да се слушат безплатно направо на страницата на „Почети ми“, се предвижда статиите да бъдат записани на дискове, които да бъдат разпространени в специализирани училища и организации, работещи с хора със затруднено зрение.

По проекта все още се търсят доброволци, които да помогнат в записването на текстовете.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.