Център Сонгхай (Синята икономика – предприемачество 2)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Центърът Сонгхай, основан от отец Г. Нзамуйо, показва възможността за създаване на интегрирано земеделие и преработка на храни в крайградските зони в Африка. Проектът за продоволствена сигурност следва успешния модел на кръговрат на веществата и енергията. Продуктите, носещи парични приходи, са храна за местното население и за износ, а биогазът допълва стандартните източници на електроенергия. Населението се радва на по-добра хигиена, благодарение на биогенераторите и съоръженията за пречистване на водата, които използват местни и инвазивни растения и био-отпадъци. Всички животински отпадъци от кланицата се използват във фермата за личинки, където се превръщат в храна на пъдпъдъци и риби. Доставката на ензими от личинките на иновативни здравни компании като Адванст гел технолъгис (3) може да донесе допълнителни приходи. Отново виждаме кръговрат, който оказва положително влияние на наличието на чиста вода, храна, здравеопазване и енергия. Повишава заетостта сред местните и носи значителен социален капитал. През 2009г. 250 души работят пряко или косвено в центъра. Подобно съоръжение край всяка кланица в Африка би донесло над 500 000 работни места. В световен мащаб този подход ще даде работа на пет милиона. Резултатът може да е много по-голяма наличност на стоки и услуги, които носят полза на всички.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.