Коприна за почва (Синята икономика – предприемачество 7)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Проф. Ф. Волрат от катедрата по зоология на оксфордския университет показва възможностите за заместване на висококачествени метали като титана с коприна, изплетенa от копринени буби. Волрат и екипът му преработват коприната по метод, подобен на използвания от паяка златист тъкач, изискващ само вода и налягане. Създават медицински уреди, които въвеждат на пазара чрез компанията Оксфорд биотамириълс. Ако коприната замести дори само неръждаемата стомана и титана в потребителските стоки, това ще повиши търсенето на коприна много над настоящия производствен капацитет, като намали натрупването на метали в депата за отпадъци. Тъй като копринената буба се храни с листата на черницата, засаждането на големи площи неплодородни земи с този дървесен вид, може да осигури храна, енергия, работни места и възстановяване на почвения слой. Макар технологията все още да е в ранните си етапи на развитие, приложенията са доказано работещи в сферата на медицината и скоро ще се разширят и в посока потребителски продукти. В рамките на десет години създадените благодарение на залесяването, възстановяването на плодородието и преработката на коприна, работни места могат да достигнат до 1,25 милиона на всеки 250 000 акра засадени с черници, превръщайки производството на коприна в мощен двигател за икономическо развитие. Ако бъдат произвеждани един милион тона коприна (равняващи се на произвежданото в миналото), тези земеделски и индустриални сектори могат да осигурят прехрана за 12,5 милиона семейства.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.