Пречистване на вода (Синята икономика – предприемачество 10)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Д. Тод разработва екологични системи за пречистване на битовите и промишлени отпадни води с помощта на растения, водорасли и бактерии. Тази техника еволюира в т.нар. „еко-машини”. Те превръщат замърсяващите органични съставки в хранителни вещества. През 2001г. Тод и колегите му включват отглеждането на гъби в системата си за пречистване на отпадни води в Южен Бърлингтън, Върмонт. Завършват действаща система с ниски оперативни разходи и ниско потребление на енергия, която интегрира ресурси от четири природни царства. Новите части на процеса на третиране на водата могат да включат бактериална сублимация чрез завихряния, филтриране на водата с колоиден графит и миди (11), пречистващата технология на скаридите (12) и на плешивия кипарис (13). Понастоящем в Джон Тод еколоджикал дизайн работят дванадесет души. Съществува огромен потенциал в световен мащаб за внедряване на системи, които превръщат замърсената вода в ресурс, използвайки биологични процеси и вдъхновени от природата технологии. Подобна индустрия би могла да създаде 250 000 работни места в рамките на едно десетилетие.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.