Огнеупорни материали (Синята икономика – предприемачество 14)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Трулстек е първата компания, предлагаща огнеупорни вещества, направени от хранителни съставки. М. Нилсън създава тези заместители на токсичните съставки на базата на своето разбиране за цикъла на Кребс. Капацитетът за производство на огнеупорни вещества, извлечени от отпадъци като кори на цитрусови плодове или кюспе от грозде, поставя зелената химия в контекста на една цялостна система. Благодарение на кръговрата, който осъществява, тази технология носи приходи и обслужва множество пазари – от огнеупорни вещества за текстилната промишленост, вътрешния дизайн и автомобилостроенето до контрол на горските пожари и дори намаляване на риска от експлозии в мините. Основаните на хранителни вещества химикали са на конкурентни цени и са достъпни благодарение на прохождащата компания Дефламо АБ. Към момента в тази сфера за заети около 12 души. Заместването на токсичните съставки с безопасни алтернативи може да доведе до създаването на няколко хиляди работни места.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.