Земен камък (Синята икономика – предприемачество 15)

Това е предприемачество от Синята икономика.

А. Ундерлийдер и Г. Дилингам основават Ъртстоун (земен камък в буквален превод), за да правят продукти, които заместват добиваната в мини пемза. Тя се използва като абразив в домакинствата и промишлеността, с преработено нерециклируемо стъкло. Унгерлийдер загрява смес от зелено, кафяво и бяло стъкло, инжектирайки я с CO2 за да я превърне в структурен материал. Съоръженията на Ъртстоун се намират в Албъкърки, Ню Мексико близо до общинското депо за отпадъци. Част от енергийните нужди на производството се задоволяват от биогаза, генериран от разграждащата се биомаса в сметището. Рециклираното стъкло може да бъде заменено за фибростъкло в земеделието и в множество промишлени и потребителски продукти. MRD AB (Швеция) изпреварва тези развити пазари и превръща нерециклируемото стъкло в структурни строителни материали, основани на иновативните строителни техники на А. Мард. Този лек материал с въздушни мехурчета, големи само няколко микрона, имитира двуатомните фрустули (16), твърдите и порести клетъчни стени на микроводораслите. Той се продава като сглобяеми части, които позволяват бързото строителство, а това е голямо преимущество в райони със студен климат. Тези компании, заедно с Питсбърг корнинг европа (производител на стъклени топлоизолационни продукти), вече са създали 400 работни места, рециклирайки стъклото и превръщайки го в строителен материал и потребителски продукти. Ако всичкото рециклирано стъкло бъде обработвано с тази технология, могат да бъдат създадени 50 000 работни места, значително да се намали количеството отпадъци, попадащи в депата, да се заменят строителните материали, изразходващи много енергия, както и да се намали минодобива. Тази система повишава количеството рециклирано стъкло, освобождавайки бутилиращите компании от допълнителните разходи за транспорт и стерилизиране на рециклираното стъкло, като обещава създаване на над 100 000 работни места в световен мащаб.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.