Живи филтри (Синята икономика – предприемачество 17)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Леванд филтър АБ (Живи филтри), създадена от Л. Тофелдт и разпространена от К. Сведин, постига контрол на въздушните частици от прах до въглерод и дори въглероден оксид, използвайки модела на екосистемите в тропическите гори. За да пречисти въздуха в една сграда, системата Жив филтър използва широк брой и разнообразие от тропически растения и система за имитиране на мъгла, която наподобява дъждовете в тропическите гори. Без значение дали става дума за офис, училище или дори летище, тази техника се улеснява от оптималната употреба на въздушните потоци и създаващата мъгла влажност в зоните с растения. Ниските разходи за поддръжка и електроенергия са конкурентни на цените на декоративните растения. Системата Жив филтър е особено ефективна в елиминиране на частици, които често причиняват респираторни заболявания. Широката употреба на системата би довела до създаването на много работни места, както за инсталирането, така и за поддръжката им. Като добавена стойност, тя не само ще подобри условията в сградата, но и ще помогне за запазване на биоразнообразието. Най-много нови създадени работни места, около 10 000, вероятно ще бъдат в сферата на разсадниците за растения по света.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.