Пластмаса от отпадъчно нишесте (Синята икономика – предприемачество 19)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Й. Ширай от технологичния институт Кюшу проучва потенциала за производство на пластмаса от нишесте, получавано като отпадък от хранителни продукти. Той не използва царевично нишесте, защото то е важно за поддържане на продоволствената сигурност в развиващите се страни. Разсъждава, че ако поради отглеждането на царевица за производство на биогориво или пластмаса, цената й се повишава, то тя няма да е така достъпна като храна и повече хора ще гладуват. Ширай разработва система, която използва хранителните отпадъци от ресторантите в околността Кита-Кюшу и гъби, за да превърне отпадъците в полилактозна киселина при температура, близка до стайната. Тъй като разходите за депа за отпадъци в Япония са високи, подобна биопластмаса е рентабилна. Лабораторните проучвания на Ширай водят до създаването на пилотен завод, който работи от 2004г. С разширяването на производството ще се намалят и изхвърляните отпадъци. Като допълнителна полза, остатъците от производството се използват за фураж за животни. В САЩ Номовер (20) разработва пластмаси, направени от CO и CO2. В Бразилия М. Море проучва производството на полиестери (21) извлечени от водорасли, като страничен продукт от спирулината (хранителна добавка) и масла от водорасли (биодизел). Успешните резултати биха били важен принос за пълноценното използване на тази развиваща се сфера.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.