Биогорива от прерийни трайни насаждения (Синята икономика – предприемачество 23)

Това е предприемачество от Синята икономика.

В. Джаксън от института по земите изчислява, че потенциалът за добив на биогориво от естествено срещащи се в прериите в Средния Запад трайни насаждения може да допринесе за производството на повече енергия (и повече биоразнообразие!) от монокултури като царевицата. Макар това все още да е развито само на ниво концепция и не е търговски разпространено, научната основа и подробно описаната логика, изискват фундаментално преосмисляне на това как индустриалното ни общество може проактивно да отговори на енергийните нужди сега, когато твърдите горива са достигнали върха в производството си. Биоразнообразието на прериите включва маслодайни растения и плодове. Тези видове предлагат добив на мазнини и масла без необходимост от напоявани или генно модифициране с цел увеличение на добивите. Тъй като се разчита на наличните природни системи, този подход може бързо да замести добива на биогориво от царевица, соя и други култури. Освободените по този начин инвестиционни средства ще бъдат на разположение за финансиране на производството на биогориво от наистина възобновяеми източници.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.