Замяна на нещо с нищо (Синята икономика)

Това е глава от Синята икономика.

Тази втора група иновации, включва тези, които променят стандартния бизнес модел, защото един (или повече) от настоящите стандартни материали (често токсичен и невъзобновим) просто става ненужен. Има 20 подобни примера в тази група. Те съдържат възможности за наистина значими индустриални инициативи. Това портфолио от иновации влияе на около 200 икономически сектора. На ниво предприемачества много от тях вероятно ще започнат по-скромно, покривайки специфични нишови пазари и действащи на местно ниво. Но обхватът им е такъв, че ще повлияе върху всички сектори. В икономическите кръгове има дебат относно необходимостта от рационални нива на използване на материалите. Внимателна оценка на всички новости, които възникват от подражание на екосистемите, разкрива, че това, което често смятаме за незаменимо, е всъщност ненужно. Ето защо представяме тази категория иновации, които подчертават как нещо, което днес е наложен стандарт, може всъщност да не е нужно. Това означава, че можем да намалим влиянието на негативни фактори като висока цена или неприемливи съпътстващи щети. Някои заместители са с широко приложение и множество видове показват умения, които постигат близки резултати. Но те правят това, използвайки различни техники. Ето защо някои от технологиите са описани заедно. Крайният резултат е впечатляващ списък с новости, позволяващи ни да си представим значително подобрение на посрещането на пазарните нужди с по-малко материали. Пословичната аксиома – че намаление на материалите води до по-голямо търсене – се основава на идеята за недостиг и няма да е валидна при тези условия. „Ефектът на заместването” променя динамиката и дори логиката на икономиите от мащаба. Както видяхме, материалите, които могат да бъдат елиминирани, често представляват риск за здравето и околната среда, които повишават необходимостта от управление и централизация. Замяната на нещо с нищо разкрива нови възможности за предприемачите да разработят продукти, които не замърсяват и не са токсични, както и да получат достъп до пазари и да бъдат конкурентоспособни. Това е основано на логиката „инвестирайки по-малко, създаваме повече” и със сигурност ще има положителен ефект върху заетостта.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.