Без разтапяне (Синята икономика – предприемачество 28)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Х. Колезински и Р. Куули, бивши изследователи в Полароид и уотърс корпорейшън, а сега ръководители на Прайм сепарейшънс, разработват технология, която хелира до 18 метала, подобно на начина, по който го правят бактериите, премахвайки необходимостта от минодобив и топилни пещи. 400 милиона тона трупащи се и замърсяващи електронни отпадъци служат като ресурс за това ново приложение. Възможно е дори съоръженията за преработка на отпадъци да използват съществуващите и често неизползвани преси за сложни руди, за да превърнат изхвърлените CD-плеъри, мобилни телефони и печатни платки в прахови частици с размер 70 микрона, от които чрез хелация да се добиват метали. Това ще освободи депата за отпадъци от токсични замърсители, ще осигури чисти метали при ниски разходи за енергия и ще спести много електричество. Тъй като преработващите съоръжения може да се разположат близо до депата за отпадъци, няма да е нужен транспорт до един централен завод, обичайна практика днес. Това значително ще намали негативното влияние върху промените в климата. Съществуват и други технологии, като улавянето на олово от здравеца (29) и на мед от аурикуларията (30), но нищо не може да се сравни с широкото приложение на процеса на хелация от тънко филмово покритие на Прайм сепарейшънс. Децентрализираната преработка на електронни отпадъци може да създаде работни места, подобно на рециклирането на стъкло и превръщането му в строителни материали и потребителски продукти.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.