Физиката – заместител на химията (Синята икономика – предприемачество 31)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Математическите модели на завихрянията, създадени от К. Халберг и вдъхновени от работата на В. Шаубергер, позволяват разработването на набор от продукти, които използват силата на гравитацията и формирането на завихряния в система, която или аерира водата, или изхвърля въздуха от нея. Всъщност Халберг използва физиката като заместител на силната химия. Множество възможни приложения ще позволят създадаването на много потребителски и индустриални системи и ще променят начина, по който мислим за потреблението на вода в сградите, третирането на отпадъци, напояването, производството на лед, дезинфекцията, анти-корозията и множество други сфери. Откритията на Халберг се допълват от самостоятелната дейност на австралийския изобретател Д. Харман, който разработва в Пакс сайънтифик (32) подобен на завихряне дизайн, основан на редицата на Фибоначи. Предприемаческите възможности в близо 50 икономически сектора вероятно ще доведат до значително увеличение на заетостта при разпространение на новостите.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.