Водна рекултивация без осмоза (Синята икономика – предприемачество 42)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Недостигът на питейна вода е световен проблем. Голяма част от населението на Земята живее по крайбрежието и очевидното решение е превръщането на морската вода в питейна. Този процес обаче изисква много електроенергия. Когато А. Паркър от катедрата по зоология в Оксфорд изучава намибския бръмбар, той не осъзнава веднага, че наученото от него е реална алтернатива на пречистването на вода чрез обратна осмоза. Намибският бръмбар му дава началните знания за това как да извлича вода от въздуха, постижение, което бодлите на кактуса (43) и молохът (102) вече са овладели, а много други видове, например растението велвичията (44), успешно са развили. Водата може да бъде извличана от въздуха и след това благодарение на силата на гравитацията да достигне до там, където е нужна, без нужда от изпомпване. Това има потенциала да спре отклоняване на реки, строителство на бентове или инсталиране на оборудване за обратна осмоза, което ще доведе до значителна икономия на електроенергия. Иновациите, основани на адаптациите на тези видове, могат да допринесат за смекчаване на парниковия ефект, който е характерен за големи градове като Токио или Лондон, като по този начин значително ще намалеят въглеродните емисии. Потенциалът за създаване на нови работни места е голям. Ако бъде изцяло приложена, тази технология би допълнила всички съществуващи технологии и би помогнала за справяне с кризата, причинена от недостига на вода. Възможностите не включват само осигуряване на питейна вода. Един ден откритията могат да бъдат обединени с други методи за обезсоляване, които можем да научим от екосистемата на мангровите дървета (103) или полинезийския кутиевиден плод (45), който в продължение на месеци може да плава из Тихия океан без в него да проникне сол. Пингвините могат да пият солена вода (46).

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.