Почистване без сапун (Синята икономика – предприемачество 47)

Това е предприемачество от Синята икономика.

В. Бартлот от института Нийс към университета в Бон може да бъде наречен пионер в областта на природните технологии заради приноса си за фундаменталните знания за това, че лотусът никога не се нуждае от сапун, за да се почиства. Всъщност нито един вид в природата не използва почистващи препарати. В случая с лотуса, физиката му просто не позволява на частиците мръсотия да се задържат по него, а ако това стане, малките капки роса ги отмиват с лекота. Този „ефект на лотуса” се използва в около 100 продукта, а германската компания Сто АГ е водеща в тази сфера. Способността на морския охлюв да се самопочиства (48) е толкова голяма, че в него никога не се натрупва мръсотия. Проф. Е. Ишида от университета Тохоку, адаптира неговата способност при разработването на продукт за INAX, японска компания за производство на керамика за домакински цели. Изобретението помага за намаляване на употребата на химикали, които замърсяват водите. Макар потенциалът за създаване на нови работни места да е нисък, иновацията допринася за повишаване на производителността на материалите.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.