Оцветяване без пигменти (Синята икономика – предприемачество 51)

Това е предприемачество от Синята икономика.

А. Паркър от Оксфорд разработва платформа, основана на естествената физика, която предлага богат избор от оптически приложения, позволяващи премахването на цветните пигменти, най-често извличани от тежки метали. Подобно майсторско използване на оптичните ефекти се използва успешно при разработването на системи за защита на банкноти. Постигането на цветови ефекти без използването на цветни пигменти е огромен пробив, който ще окаже силно влияние върху производството на бои. Тяхната стабилна пазарна позиция и регулаторна рамка показва, че тази иновативна употреба на постигнати по оптичен път цветови ефекти, заменящи химията, най-вероятно ще бъде първоначално приложена в сферата на козметиката. Някои фирми вече произвеждат цветни фибри без пигменти. Към този момент все още липсва мащабната реклама, необходима за изграждане на нов стандарт на пазара за цветове. Един оптичен цвят, бялото, може да замести много повече от цветните пигменти. Разбирането на начина, по който възпремаме бялото, води до замяна на оптичния изсветлител, основан на бензен, с един от основните химикали, използвани в производството на хартия и почистващи препарати. Искрящо белият бръмбар Cyphocillus, живеещ в Индонезия (52), ни дава допълнително доказателство за тази концепция. Потенциалът за създаване на заетост е нисък, тъй като технологията предполага замяната на една система за оцветяване с друга.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.