Задвижване без хлорофлуоровъглероди (Синята икономика – предприемачество 53)

Това е предприемачество от Синята икономика.

А. Макинтош от университета в Лийдс разработва механичен уред, вдъхновен от бръмбара-бомбардировач, който разрешава проблемите с окислителните газове. Заменяйки хлорофлуоро-въглеродите, причинили истинска катастрофа с озоновия слой, получаваме уникалната възможност да предефинираме промишлените решения. Дори и вредните газове, заменени с по-малко вредни газове, си остават химическо решение. Тази технология може да намери пазарно приложение в медицински уреди, особено за пациенти, страдащи от астма и кистозна фиброза, при които лечението изисква незабавно впръскване на фини капчици от лекарството. Тъй като автомобилните двигатели изхвърлят токсични газове от непълното изгаряне, същата технология би направила горивните инжекционни системи по-ефективни, намалявайки замърсяването с токсини. Технологията все още не е достигнала до пазара. С ролята на Л. Ларсон скоро могат да бъдат създадени много приложения, които ще сложат край на нуждата от окисляващи газове. Физиката замества химията, използвайки съществуващите физични сили, за да постигне същата цел. Премахването на химията вероятно няма да доведе до създаване на много работни места. От друга страна поставянето на механични устройства изисква повече физически труд, с времето намалява използването на материали и премахва концепцията за „изхвърляне”. В медицината тази технология може да бъде обединена с анти-бактериални продукти от водорасли, а при горивните инжекционни системи може да се съчетае с технологията на завихрянията.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.