Калциев карбонат от CO2 (Синята икономика – предприемачество 56)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Изследвания, проведени от Н. Войер и С. Готие, правят ненужен добива на калциев карбонат за производството на цимент. Те разработват процес, който улавя въглеродните газове с помощта на ензими и доставя чист CO2, който може да бъде използван за производството на калциев карбонат. Въглеродните газове могат да бъдат уловени от електроцентралите, работещи с въглища и дори от заводите за цимент. CO2 Сълюшънс, разпространява технологии и инженерни решения, които постигат циклично производство и потребление на парникови газове. Компанията Новомер разглежда генерирането на CO и CO2 от промишлеността от същата положителна гледна точка: като материал, за чието получаване можеш да плащаш и който може да бъде рециклиран. Тъй като материалите, нужни за производството, могат да бъдат получени от комините на въглищните електроцентрали, иновацията представлява изключителна възможност за замяна на скъпо струващия добив на калциев карбонат. Технологията вече е изпробвана в полу-промишлени мащаби и е готова да навлезе на пазара. За адаптирането й към съществуващата инфраструктура на електроцентралите и заводите за цимент, ще е нужда известна пренастройка. Затова подкрепата на правителството, може да помогне много за въвеждането на тези технологии на пазара. Технологията със сигурност ще създаде много работни места, както за нужните настройки, така и за изграждането на инфраструктура и осъществяването на доставките.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.