Без алуминиеви опаковки (Синята икономика – предприемачество 57)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Днес производителите на храни и напитки запазват свежестта на продуктите си благодарение на употребата на опаковки от тънко алуминиево фолио. Множество продукти като сладки, кафе, чипс, плодови сокове, се съхраняват в опаковки, направени от цветни метали. Макар това да е удобно и ефективно, производството на тези фолиа изисква много електроенергия. И което е по-лошо, те много често се озовават в депата за отпадъци след еднократна употреба. Р. Крамп от училището по биологически науки към университета в Куинсленд изучава австралийската пустинна заравяща се жаба и стига до извода, че в нея се крие ключът към нов вид опаковки, които не съдържат алуминий. Тя разработва опаковки за течности, които могат да бъдат произвеждани от тънки слоеве кератин, един от най-често срещаните протеини. Технологията е проста и не изисква употребата на метали. Ако прибавим способността на пеликана да разширява и свива долната част на клюна си (58) към гения на тази жаба, и ако опаковките могат да реагират на натиск, като бързо се втвърдяват, подобно на морската краставица (59), тогава ще постигнем една изцяло нова концепция за опаковане. Дори можем да включим в нея и водоустойчивост, подобно на пчелите (60) и да разширим идеите за дизайн от опаковки до домове. Работните места в съществуващата алуминиева промишленост ще намалеят и ще бъдат заменени от възникващите иновативни системи. Този тип опаковки значително ще намали щетите, които нанасяме на околната среда, заради спада в минодобива и въглеродните емисии.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.