Студено производство на керамика (Синята икономика – предприемачество 61)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Р. Ричи е председател на департамента по материалознание и инженерство в калифорнийския университе. Неговите наблюдения от изследванията му върху керамиката показват, че в природата керамиката се образува при стайна температура и налягане. Както морските охлюви, така и прешленестите червеи (62) произвеждат изключително твърди керамични композитни материали при температура, близка до тази на околната среда. Подобна керамика може да бъде произвеждана дори и в малки количества, тъй като потреблението на енергия не е високо и нужната инфраструктура не е сложна. Това ще позволи на множество малки предприемачи да произвеждат керамика за специални цели, като например за покачващото се търсене от страна на производителите на електронни компоненти, както и за възникващия пазар на нано-устройства. Висококачествената керамика, произвеждана при стайна температура, ще е по-здрава и от Kevlar™, популярната устойчива на куршуми керамика. Това ще спести електроенергия, ще намали вредното влияние върху климата и ще предложи на потребителите по-добро качество.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.