Хартия без химия (Синята икономика – предприемачество 63)

Това е предприемачество от Синята икономика.

С. Чу е нобелов лауреат и секретар по въпросите на енергетиката в кабинета на Обама. В началото на кариерата си той работи за националната лаборатория Лоранс Бъркли. Чу изучава симбиозата между термитите и бактериите при обработката на дърво. Проучванията му формират основата на техника, която може да се използва за производство на хартия без химикали. Това е подход, който ще премахне нуждата от огромни дървообработващи заводи, които за момента са единственият начин за справяне със сложното и опасно производство. Процесът на производство на хартия се състои в химическо изгаряне на всичко, различно от целулоза, чрез потапяне на нарязаната дървесина в киселинна баня. Остатъкът, наречен „черна луга”, обикновено се изгаря, защото е токсичен. Хемицелулозата се изхвърля заедно с лигнина, макар да може да се използва като ксилан и ксилитол, дървесни захари, които помагат срещу кариеси, защото не привличат бактерии. Процесът, разработен от латвийския институт за изследване на дървесната химия, използва метод за сепариране чрез налягане (64), при който се отделят хемицелулоза, лигнин и мазнини, а целулозата остава накрая като чиста утайка. Производството на хартия от дървесина посредством методи, усъвършенствани от термитите, гъбите Phanerochaete chyrsosporium (65) и бактериите, включва и цикъл за повторна употреба на CO2, което помага в борбата срещу климатичните промени. Така този подход може да направи производството на хартия в малки мащаби много по-рентабилно, допринасяйки за повишаването на заетостта в Китай и Индия, където търсенето бързо нараства и където автоматизацията доведе до загуба на множество работни места. Между 1995 и 2004г. Китай затвори 10 000 завода за хартия, за да се справи с неконтролируемото замърсяване. Можем дори да очакваме, бамбукът и сламата отново да започнат да се използват като суровина за хартия и да изместят монокултури като боровете и евкалипта, а това ще създаде допълнителни работни места.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.