Смеси без разтворители (Синята икономика – предприемачество 68)

Това е предприемачество от Синята икономика.

И. Вилотйевич учи в университета в Белград и в Масачузецкия технологичен институт. Неговите проучвания за катализиращото действие на червените водорасли, наречени „червен прилив”, ни дават забележителен поглед върху това как един ден промишлеността може да копира създавания от тях ефект, използвайки само вода, за да постигне същите резултати, за които днес са нужни химически разтворители. В промишленото производство разтворителите се смятат за изключително важни за ускоряването на реакции и получаването на бърз резултат. Водораслите могат да произвеждат естери, използвайки водата като разтоврител, докато при индустриалното производство на полимери се използва сярна киселина. Водораслите отделят и биокатализатори, които ускоряват процеса във водата (69). Всъщност водата подпомага почти всяка химична реакция, от която зависят системите в природата. Този подход би премахнал производствените рискове и би намалил щетите върху околната среда. Той би обърнал и тенденцията за концентриране на производството в няколко големи компании, позволявайки деверсифициране и създаване на нови работни места.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.