Технологии, ускоряващи устойчивото развитие (Синята икономика)

Това е глава от Синята икономика.

Третата група иновации ни позволялва да надникнем сред множеството възможности, които се развиват независимо една от друга, но са представени под формата на комбинации, на една симбиоза от постижения, притежаваща потенциала да окаже голямо влияние, особено върху създаването на нови работни места. Описаното портфолио от иновации варира от иновативни бизнес начинания, наложили се на пазара, до група технологии, представляващи прекрасни идеи, които обаче се нуждаят от още време, за да постигнат пазарен успех. Ключът се крие в това да обединим тези технологии, така че синергията да ни даде стратегическо конкурентно предимство.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.