Съхранение на топлината и енергията (Синята икономика – предприемачество 75)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Б. МакНаб, професор по биология в университета във Флорида, изучава психологическа екология, разнообразието от животински видове и впечатляващите механизми, които им позволяват да живеят навсякъде по света – от Антарктика до пустинята Сахара и от тропическите гори до океанските дълбини. Той изучава генерирането на енергия, за да обясни какви промени настъпват в организмите на клетъчно, физично и химично ниво, за да се приспособят те към заобикалящата ги среда. Животните променят метаболизма си, за да оцелеят. Някои използват осмоза, обмен на газове или ендотермия (производство на топлина чрез вътрешни процеси). Червената риба тон устоява на температурни разлики от около 40° С. Тя разполага с температурна бариера, снабдена с противоположен на потока топлообменник между кръвта и хрилете. В промишлеността най-ефикасните системи усвояват 95% от топлината, докато в природата системите усвояват до 99%. Това означава, че могат да бъдат спрени загубите на по-голяма част от топлината и тя да се използва за отопление, охлаждане или дори генериране на електричество. Иновативните технологии за топлообмен са бизнесът на бъдещето, а той ще се нуждае от много нови работни места.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.