Оптика (Синята икономика – предприемачество 81)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Й. Айзенберг завършва Московския университет със специалност физична химия и скоро достига до ново и по-широко познание за това как морските гъби създават стъклени влакна, които предават светлината по-добре от фибро-оптиката. Тези влакна дори могат да бъдат вързани на възел. Основното откритие, което прави, се състои в мултифункционалността на материалите. Освен да предават светлина, тези стъклени влакна имат и голяма устойчивост на опън, както и гъвкавост. Тя установява, че химията, която позволява това, е проста, защото дълбоко в океаните трябва да се действа само с наличните ресурси. Изследванията на Айзенберг биха могли да доведат до истинска революция във въглеродния отпечатък на телекомуникациите. Фиброоптиката изисква висока температура и изпозлването на киселини, докато морската гъба използва температурата на околната среда и алкална химия. Стъклените влакна биха могли да заменят стандартната фиброоптика и затова може и да не доведат до създаването на нови работни места, но със сигурност ще намалят шума и ще спестят енергия. Може би способността на делфина за подводна комуникация с голяма скорост и точност (82) също е умение, което един ден ще разберем и ще съумеем да приложим в тази сфера.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.