Оптика от океаните (Синята икономика – предприемачество 83)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Й. Айзенберг разширява проучванията си и в посока на морската звезда, която при темепратура, близка до тази на околната среда, създава перфектни био-лещи, които намаляват разсейванията, оптимизират интензивността на светлината, повишават фокуса и засичат светлина от определени посоки. Това познание може да ни позволи да контролираме кристализирането в производството на електроника, защото то изисква използването на керамика и полупроводници, които се получават чрез био-минерализация.
Оптиката, вдъхновена от природния дизайн, има огромния потенциал да трансформира процесите на улавяне на образи. Тези нови материали изглеждат обещаващи за разработването на оптически системи, които имат по-малко и по-леки лещи от традиционните. Последните примери включват единични лещи, вдъхновени от очите на октопода (84) и широкоъгълна система с три лещи за охранителни камери. Логиката на тези лещи може да бъде разширена и към акустичните лещи, с които разполагат розовите делфини (85). Тъй като в техните подводни местообитания има ограничена видимост, делфините използват звуци – фокусиран лъч кратки сигнали – които се отразяват от обектите и се модулират от естествения биосонар, с който разполагат. Органът, улавящ отразените звуци, се състои от мазнини с плътност, различна от тази на водата и те действат подобно на акустични лещи. След като разработим и обединим вдъхновените от природата технологии в прагматични решения, всяко от тях ще допълва другите при създаването на широка гама от полезни продукти и услуги.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.