Слухови апарати от краката на слона (Синята икономика – предприемачество 86)

Това е предприемачество от Синята икономика.

К. Родуел, научен сътрудник в медицинското училище към Стандфордския университет, изучава зова на слоновете и открива, че той се състои от два различни звука – един, който се предава по въздуха и друг, който се предава по земята, подобно на сеизмична вълна. Вибрациите, предаващи се по земята, могат да стигнат близо два пъти по-далеч. Освен това вибрациите, предизвикани от слон, тропащ с краката си, могат да изминат разстояние над 30 километра. Слоновете комуникират успешно помежду си, използвайки тези сигнали. Изследователската дейност на Родуел може да доведе до истински пробив в разработването на слухови апарати. Съчетание на тази иновация с микробатерия, зареждаща се от от температурни разлики, може да е истински дар за хората със затруднен слух, които само в САЩ купуват по 2,5 милиона слухови апарата на година.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.