Производство на кварц (Синята икономика – предприемачество 87)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Н. Крьогер, биолог в университета в Регенсбург (Германия), е първият, който открива формиращ кварц протеин в двуатомните организми. Кварцът се формира за броени. Й. Айзенбер също допринася за това основополагащо научно откритие. Техните изследвания ще помогнат за устойчивото развитие на микроелектрониката и телекомуникациите. Самостоятелното сглобяване на чипове в определен ред, които подобно на двуатомните произвеждат кварц, означава по-ниска токсичност, по-малко отпадъци и икономия на електроенергия, които ще заменят сегашното материалоемко и енергоемко производство. Методът за депозиране на силициев диоксид, усъвършенстван от морскта гъба, е иновация, разработена от руската компания NT-MDT. Ако тази иновация успее да привлече достатъчно инвестиционен капитал, тя би могла да намали разходите и замърсяването на природата.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.