Акустика (Синята икономика – предприемачество 88)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Р. Хой и Р. Майлс от университета Корнел изучават вид муха, срещаща се в Бразилия и установяват, че тя може да локализира звука – нещо, което слуховите апарати не умеят. Мухата обединява механиката с акустиката, за да разбере как точно може да избяга от гладния щурец. Разбирането и адаптирането на тази способност, както и елиминирането на батериите, благодарение на иновациите на Д. Рейнолдс, би позволило разработването на слухови апарати с оптимална функционалност и системна стабилност. Освен слуховите апарати, обединението на генерирането на електричество чрез налягане и акустичните способности на мухата, ще доведе до разработването на множество електрически устройства с по-добри показатели и по-малки размери от съществуващите днес модели. Прилепите (89) притежават способност, която може да ни помогне да подобрим технологиите, използвани за гарантиране на сигурността на летищата. Ирландският изследователски институт по микроелектроника, институтът Фраунхофер и ирландската компания Фаран текнолъджи разработват съвместно охранителна система, която подобно на скенер показва образ, но на всички предмети, а не само на тези, направени от метал. Камерата „Тадар”, (наречена така на бразилския прилеп тадарида), използва три-милиметрова дължина на вълната, подобно на прилепите, за да засече подозрителни предмети, скрити под дрехите. Тя може да се изпозлва и за осигуряване на видимост при мъгла или гъста облачност, така, както и прилепът използва високочестотни сигнали, за да се ориентира и да намира плячка в абсолютна тъмнина. Сензорите на Тадар засичат естествено излъчвана или отразявана от предметите енергия, а дължините на вълните, с които работят, са напълно безвредни. Температурната разлика между човешкото тяло и скрития предмет, без значение дали е метален, пластмасов или течност, се засича и идентифицира, давайки ясен образ, благодарение на честотата на отразената вълна. Способността на бронзовката (90) може да ни помогне да разработим по-добра система за ранно предупреждение в случай на пожар. Според научни наблюдения, проведени от канадския ентомолог У. Еванс, миниатюрните ямки от долната страна на бръмбара могат да засичат инфрачервеното лъчение от пламъците от разстояние до 80км. Учени от университета в Бон провеждат изследване, което да изучи тази тяхна способност и да разработи прототип на сензори, действащи на същия принцип. Целта им е да произведат евтино механично устройство, което ще предупреждава за горски пожари, макар че приложение на технологията за военни цели и потребителски продукти също е възможно, когато бъде създаде оптимален дизайн и функционалност.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.