Управление на температурата (Синята икономика – предприемачество 91)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Работейки в университета Куийн в Канада, В. Уолкър открива заедно със свои колеги нов подход към енергийната ефективност: устойчиво производство на антифриз. Брашненият червей произвежда протеин, който е сто пъти по-ефективен от гликола, който стандартно се използва в момента. Гликолът е извлечен от петрола токсин, докато брашненият червей работи с аминокиселини. Изследванията, проведени от Б. Браун от университета в Сан Франсиско, установяват, че акулите произвеждат специален гел, който улавя дори и минимални температурни разлики (92), които им показват, че наблизо има плячка. Може би акулите са развили електро-сензори, за да определят къде могат да намерят храна, като превръщат минималните температурни разлики в електрически импулси с достатъчно голям волтаж. Браун открива, че темепратурни разлики от порядъка на 1°С могат да генерират електричество с волтаж до 300 микроволта. Подобни гелове могат да се превърнат в потенциален енергиен източник и тази възможност заслужава да бъда проучена. Използването на гелове и протеини с подобни качества предоставя на много отрасли основа за разработването на иновативни приложения.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.