Управление на водата (Синята икономика – предприемачество 93)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Д. Винсънт от университета в Бат има обширни познания по различни теми, вариращи от струнните инструменти до пустинните хлебарки. Неговите проучвания върху мехуро-подобните структури на пустинната хлебарка показват, че те имат изсушаваща способност, благодарение на която се получава кондензация, когато хлебарката се нуждае от вода и изпарение, когато тя е в повече. Подобен е случаят и с водния паяк (94) и водната сребрянка. И двете имат по косъмчетата на краката си силно водоотблъскващо восъчно покритие. Това им позволява да се движат по водата без на нарушават повърхността й. Изключителните способности на тези насекоми могат да ни предложат любопитни решения в микроелектрониката, както и при разработване на микроелектро-механични системи, например, задействащи пускането на въздушни възглавници.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.