Храна за размисъл (Синята икономика)

Това е глава от Синята икономика.

Накрая ви представяме няколко вдъхновяващи открития, които със сигурност ще ни накарат да помечтаем. Предишните примери описват възможността, използвайки системи и комбинации от естествени технологии, да получим вдъхновение за промяна на настоящите икономически и бизнес модели, за ускоряване на иновациите и за задоволяване на основните нужди на всички. Потенциалните работни места, които могат да бъдат създадени, са малко под 100 милиона – число, което е трудно да пренебрегнем.
Читателите може да забележат, че последният описан пример в този раздел, разказва за вече изчезнал вид жаба. Това е реалността в нашето модерно общество. В бързия си растеж можем да предизвикаме нежелани последствия и да изпуснем шанса да се поучим от решения, които системите в природата за развивали в продължение на милиони години еволюция. Последните няколко вдъхновяващи проекта ни показват както перспективата за това, което можем да постигнем, така и предупреждение за това, какво можем да пропуснем, ако невероятното биоразнообразие, което ни заобикаля, не бъде съхранено и не му бъде позволено да еволюира според ритъма, определен от силите на вселената, които природата адаптира по начин, носещ ползи на всички.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.